CEZEA - Šlechtitelská stanice, a.s.

Čejč č.p. 113
696 14 Čejč

IČO: 49444247
DIČ: CZ 49444247
Společnost vedená v OR v Brně
   složka 1110, oddíl B

CEZEA - Šlechtitelská stanice

Kontakty


mail:  cezea@cezea.cz
tel.:    +420 518 361 257
fax.:   +420 518 361 230

RNDr. Jaroslav Poruba, CSc.
poruba@cezea.cz

předseda představenstva a. s.
koordinace šlechtení, tvorba šlechtitelského programu, hlavní šlechtitel


Ing. Jeroným Valenta
valenta@cezea.cz

ředitel
výroba základního a certifikovaného osiva


RNDr. Marie Porubová
   porubova@cezea.cz

specielní otázky šlechtení, choroby a škůdci, genetické zdroje


Jana Gertnerová
   gertnerova@cezea.cz

výroba a evidence šlechtitelských materiálů, evidence šlechtitelských hodnocení a sledování znaků

Šlechtění na jižní Moravě, v nejteplejší oblasti České republiky, má dlouholetou tradici. Tato tradice vychází až z 60.let 19. století, kdy v Brně své pokusy s hrachem prováděl Johan Gregor Mendel ( 1822 - 1884 ), který na základě těchto pokusů zformuloval zákony dědičnosti a položil tak základy genetiky.
V roce 1950 bylo založeno v Čejči pracoviště jehož hlavní náplní se stalo šlechtění rostlin. V průběhu let se zde šlechtila celá řada významných druhů zemědělských plodin a byly vytvořeny odrůdy, které našly široké uplatnění v pěstování v praxi. Jednou z významných plodin od počátku existence šlechtitelské stanice se stala kukuřice. Tvorba samoopylených linií a jejich křížení do hybridních kombinací vedlo k vyšlechtění řady hybridů kukuřice, které byly využívány pro pěstování především na siláž.

CEZEA - šlechtitelská stanice, a. s. která byla založena v roce 1992 navázala na předchozí šlechtitelskou činnost.
V současné době je akciová společnost CEZEA - šlechtitelská stanice jedinou společností v České republice, která se zabývá tvorbou nových hybridů kukuřice na siláž i zrno. Společnost vlastní a má právně chráněnou řadu hybridů kukuřice pro využití na siláž i na zrno v kategoriích ranosti FAO 200 - 400. Pro tvorbu hybridů využívá jak vlastních genetických zdrojů, tak i materiálů z mezinárodní spolupráce s jinými šlechtitelskými společnostmi. Osiva hybridů jsou vyráběna u smluvních partnerů, kteří zároveň dodávají vyrobená osiva široké zemědělské praxi nejen v České republice, ale i do dalších zemí Evropské unie.

Hybridy kukuřice


HybridFAO
CERAN 195190
CE 220220
CEMILK 222222
CELUX 225225
CESTER 230230
CEKLAD 235235
SAN240
CE 240-S240
CEMAX 245245
CELIVE245
CELIO 250250
CEMET 260260
CEJINE260
HybridFAO
CELIDO 270270
CESIL 285285
CEFIN290
CEDUB300
CENZUS300
CEVAHA320
CEFRAN340
CENTIS 350350
CEPLAN350
CEGURA360
CEDONA380
CELATE380
CESLAV400
Více informací o hybridech kukuřice a obchodní podmínky na webu Oseva Bzenec.
CEZEA - Šlechtitelská stanice

Novinky

11. 12. 2014
Závěrečná zpráva za projekt 3d CEZEA 2008-2013.pdf.

... Více informací zde ...

CEZEA - Šlechtitelská stanice

Další kontaky:

Ing. Josef Veverka
   veverka@cezea.cz

výroba experimentálních hybridů a jejich testování, výživa a ochrana

Ing. Libor Slabý
   slaby@cezea.cz

provozní a podpurné činnosti šlechtění, příprava půdy, strojové a materiální zajištení

Božena Mainclová
   mainclova@cezea.cz

administrativa, mzdová a personální agenda

Ludmila Paráková
   parakova@cezea.cz

sekretariát